HVA KAN JORDPRØVER FORTELLE?

Vi har tatt mange jordprøver under kreklingdekket og under andre plantedekker, disse skal analyseres for mengde karbon. Hensikten er å svare på hvor store karbonlagre som finnes i jorden under krekling og om dette lageret er større eller mindre enn lageret under andre plantedekker.

Allerede har vi funnet at dybden av det organiske jordlaget under kreklingdekket er svært varierende, og at det således er mange faktorer ved siden av krekling som med sannsynlighet regulerer karbonlageret.

Vi ser på jorda under kreklingdekker som vi antar har etablert seg i nyere tid – her i utmarka til Peter Bruvold i Lyngen – og påfallende ofte finner vi tykt jordlag.