UTØVERE

Adriaan Smis

Sauebonde

Adriaan er sauebonde på fulltid ved siden av å engasjere seg i samfunnsutviklingen på Sørøya. Som bonde er Adriaan spesielt interessert i hvordan sauedriften kan være en bærekraftig næring på lang sikt, med innmarks- og utmarksbruk som fremmer god jord og god produktivitet uten å gå på bekostning av naturmiljøet. Adriaan er videre opptatt av hvordan sauedriften kan ta i bruk ny teknologi, blant annet gjennom dronebruk for sanking.

Som tidligere forsker i biologi er Adriaan godt kjent med kreklingens rolle i økosystemet, og har allerede eksperimentert litt med hvordan kreklingens utbredelse kan bremses. Deltagelse i MONEC gir en god anledning til å rette mer fokus mot utmarksbeitenes utvikling.

Issat Niillas Oskal

Pensjonert reindriftsutøver

Issat Niillas Oskal har hatt virke som aktiv reindriftsutøver i Troms over flere tiår og har således lang erfaring med beitebruk og alt det som følger med reindriften. Som utøver har Issat Niillas alltid hatt en relasjon til forskningen og dratt veksler på sin tradisjonskunnskap og annen kunnskap i møte med utfordringer innen mange ulike sider av reindriften. Vi er stolte over å ha han med som konsulent for oss i MONEC. 

Johan Martin Eira

Reindriftsutøver

Johan Martin Eira har lang fartstid som reindriftsutøver på fulltid i Finnmark. Johan Martin er opptatt av reindriftens framtid og engasjert seg i mange sammenhenger for å fremme en sunn og sterk utvikling av reindriften, ispedd politikk, sport, fremme av gode matoppskrifter med reinkjøtt og ikke minst god TV.

Jon Áilu Utsi

Reindriftsutøver

Jon Áilu Utsi er reindriftsutøver på fulltid noe som innebærer at han har sitt virke over store deler av Finnmark. Som utøver er Jon Ailú spesielt opptatt av en sunn utvikling av reindriften, for alle reindriftens årstider. Alt fra beitenes kvalitet og tilgjengelighet, reinens beitebruk og til reindriftsutøvernes sikkerhet, som alle har svært ulike vilkår til ulike årstider. Jon Ailú utøver teknologi som kan gi en mer skånsom reindrift, blant annet ved hjelp av droner.

Peter Andre Bruvold

Sauebonde

Peter er sauebonde på fulltid ved siden av en rekke andre prosjekter i Lyngen. Som bonde er Peter spesielt interessert i hvordan sauene bruker utmarka, hvor de vandrer og hvor de finner godt beite. Peter er forøvrig opptatt av god trivsel hos både dyr og mennesker og utforsker gjerne ulike måter for å følge opp sauen i utmarka, til eksempel bruker han Lyngshest og sporing.

Peter er med i prosjektet for å være i et forum der utviklingen i utmarksvegetasjon og utmarksbruk diskuteres.

Jan Ivvár Smuk

Reindriftsutøver

Jan Ivvár Smuk er reindriftsutøver øst i Finnmark. Jan Ivvár brenner for en god utvikling av både reindriften og reindriftens arealer, deriblant utviklingen av beitene. Ved siden av reindriften er han en engasjert samfunnspolitiker og er delaktig i flere fora for god og ryddig utvikling av arealbruken i Norge.

Mona Henriksen

Sauebonde

Mona Henriksen er sauebonde i Porsanger i Finnmark. Som sauebonde og ivrig bruker av ressurser i utmarka har hun et stort engasjement for utviklingen av utmarka og for sammenhengen mellom beitebruk og artsmangfoldige beiter. Hun er aktiv i den lokale samarbeidsgruppa i Billefjord der de arbeider for fortsatt drift i de rike beitene på Goarahat og Sandvikhalvøya. I 2020 ble Mona og gruppen tildelt prisen for utvalgte kulturlandskap, den nasjonale kulturlandskapsprisen.