ARBEIDSPAKKER

Arbeidspakke I

Kartlegging av endringer

Les mer

Arbeidspakke II

Modell for utbredelse av krekling til bruk i forvaltnings-sammenheng

Kommer snart

Arbeidspakke III

Testing av forvaltningstiltak

Les mer

Arbeidspakke IV

Kobling mellom krekling å ferskvann

Kommer snart

Arbeidspakke V

Kobling mellom økologi og økonomi

Les mer

Krekling /Black crowberry /Empetrum nigrum