OM PROSJEKTET

“TO MANAGE ONOT: ASSESSING THE BENEFIT OF MANAGING ECOSYSTEM DISSERVICES”

Et tverrfaglig prosjekt for fremme av utmark med stort biologisk mangfold

MONEC er et prosjekt som tar på alvor at også hjemlige planter kan være invaderende i våre økosystem og at de derfor bør kunne forvaltes. Krekling – en svært vanlig og vakker plante i våre kyst og fjellområder – har smakfulle bær men giftige blader. Giften lekker gradvis ut i jordsmonnet og skader andre organismer der. Således reduserer krekling biologisk mangfold i sin nærhet. Bladene er uten gift som helt unge og spises av beitedyr, men når utvokste, er bladene ikke lenger smakelige for beitedyr. Når så krekling øker sin utbredelse er det viktig å prøve ut forvaltningstiltak som kan ta tilbake jorda til hjemlig biologisk mangfold. Kan forvaltningstiltakene vise seg lønnsomme for beitenæringene?

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd/ FRIPRO.