VITENSKAPELIGE PUBLIKASJONER

Tuomi, M.W., Utsi, T.Aa.,  Yoccoz, N., Armstrong, C.W., Gonzalez, V. T., Hagen, S.B., Jónsdóttir, I.S., Pugnaire, F.I., Shea, K., Wardle, D.A., Zielosko, S., Bråthen, K. A. (preprint). Arctic evergreening – encroaching allelopathy in a management blind spot. BioRXiv. https://doi.org/10.1101/2022.02.28.482210

Nytt arbeide som viser store endringer i beitene i nord med konsekvenser for biologisk mangfold. Endringene skjer uavhengig av reintallet, og skjer dermed i en blindsone av dagens forvaltningsmodell.

Les artikkel

González, V. T., Lindgård, B., Reiersen, R., Hagen, S. B., & Bråthen, K. A. (2021). Niche construction mediates climate effects on recovery of tundra heathlands after extreme event. PloS one16(2), e0245929.

Studie som viser gjenvekst i kreklinghei – selv etter 10 år er det nær ingen gjenvekst

Les artikkel

Pilsbacher, A. K., Lindgård, B., Reiersen, R., González, V. T., & Bråthen, K. A. (2020). Interfering with neighbouring communities: Allelopathy astray in the tundra delays seedling development. Functional Ecology.

Omhandler hvordan krekling påvirker planter i sine nabosamfunn

Les artikkel

González, V. T., Moriana-Armendariz, M., Hagen, S. B., Lindgård, B., Reiersen, R., & Bråthen, K. A. (2019). High resistance to climatic variability in a dominant tundra shrub species. PeerJ7, e6967.

Viser at krekling vokser godt til tross for vekslende værforhold. 

Les artikkel

Bråthen, K. A., Gonzalez, V. T., & Yoccoz, N. G. (2018). Gatekeepers to the effects of climate warming? Niche construction restricts plant community changes along a temperature gradient. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics30, 71-81.

Viser hvordan utbredelsen av krekling har sammenheng med mindre biologisk mangfold.

Les artikkel

González, V. T., Junttila, O., Lindgård, B., Reiersen, R., Trost, K., & Bråthen, K. A. (2015). Batatasin‐III and the allelopathic capacity of Empetrum nigrumNordic Journal of Botany33(2), 225-231.

Batatasin-III er et vanlig stoff i bladene til krekling – og ingen planter spirer godt i nærheten av dette stoffet.

Les artikkel

Bråthen, K. A., Fodstad, C. H., & Gallet, C. (2010). Ecosystem disturbance reduces the allelopathic effects of Empetrum hermaphroditum humus on tundra plants. Journal of vegetation Science21(4), 786-795.

Viser hvordan jord der krekling står er et dårlig livsmedium for andre planter.

Les artikkel

Bråthen, K. A., Ims, R. A., Yoccoz, N. G., Fauchald, P., Tveraa, T., & Hausner, V. H. (2007). Induced shift in ecosystem productivity? Extensive scale effects of abundant large herbivores. Ecosystems10(5), 773-789.

Denne artikkelen har studiedesignet som vi også bruker i MONEC – vi kartla områder påny som vi også kartla i 2003.

Les artikkel