POPULÆRVITENSKAPELIGE PUBLIKASJONER

Gulden, K. T. Vil forhindre grønn forørkning av utmarksområder (2021), UiT

Les artikkel

Bråthen, K. A.. Elefanten i reindriftsloven, Aftenposten (2018)

Les artikkel

Bråthen, K. A. Forskeren forteller: Klimaendringene kan føre til en grønn ørken (2017), Forskning.no.

Les artikkel