Adriaan Smis ny næringslivsmentor ved UiT

Vi er stolte over å ha rekruttert en sauebonde, en utøver i beitenæringene, som næringslivsmentor. Beitenæringene, det være seg reindriftsnæringen eller sauebøndene, trenger gode utmarksområder som igjen fordrer utmark med et stort biologisk mangfold. I MONEC ser vi at koblingen mellom næringslivet og forskningen gir oss ny innsikt som kan deles med fler og vi ønsker Adriaan lykke til!