NIBIO MED PROSJEKTOMTALE

MONEC vil forhindre grønn forørkning av utmarksområderVel er bærene gode, men egenskapene til den stadig mer utbredte dvergbusken krekling kan skape trøbbel for artsmangfoldet i viktige beiteområder i nord. Nå vil forskere i samarbeid med rein- og sauenæringa finne ut om det er mulig å snu utviklingen til fordel for vekst av stedstypiske urter og gras.

Les mere her

This image has an empty alt attribute; its file name is kalkinghelenaklockener.jpegMONEC skal presentere på Peter F. Hjort-seminaret i Vadsø

Teamet for seminaret er; hva gjør UiT som har betydning for næringsutvikling i Øst-Finnmark? Og hvordan kan UiT bidra til en grønn, bærekraftig utvikling i regionen?

Dette skjer den 22. mars 2021.

Les mere her