MONEC

“TO MANAGE OR NOT: ASSESSING THE BENEFIT OF MANAGING ECOSYSTEM DISSERVICES”

Et tverrfaglig prosjekt for fremme av utmark med stort biologisk mangfold

MONEC er et prosjekt som tar på alvor at hjemlige planter kan være invaderende i våre økosystem – og at de også bør kunne forvaltes på lik linje med beitedyr og annet vilt. Krekling, en svært vanlig og vakker plante i våre kyst og fjellområder, har smakfulle bær men giftige blader som reduserer biologisk mangfold i sin nærhet. Bladene, når utvokste, er heller ikke smakelige for beitedyr. Når så krekling øker sin utbredelse er det viktig å prøve ut forvaltningstiltak som tar tilbake jorda til hjemlig biologisk mangfold, og vurdere i hvilken grad forvaltningstiltakene kan vise seg lønnsomme for beitenæringene.