ARBEIDSPAKKE III

TESTING AV FORVALTNINGSTILTAK

I denne arbeidspakken står beitenæringene i sentrum. Reindriftsutøvere og sauebønder involvert i prosjektet er i ferd med å opprette en rekke tiltak for å redusere utbredelsen av krekling i sine beiteområder. Tiltakene har som hovedmål at urter og gress kommer tilbake der kreklingen nå har tatt over. I tillegg har vi etablert et forsøksfelt som gjør gjentak av næringsutøvernes tiltak. Forsøksfeltet driftes av prosjektpartner NIBIO.