ARBEIDSPAKKE I:

KARTLEGGING AV ENDRINGER

Vi gjør gjenvisitt av tidligere kartlagte planteøkologiske samfunn for å kunne dokumentere endringer fra 2003 fram til idag. I 2003 ble kartleggingen utført i 150 områder over store deler av Nord-Troms og Finnmark i regi av prosjektet Økosystem Finnmark. Vi har oppsøkt nær halvparten av disse områdene og er i ferd med å jobbe fram resultatene. Vi fokuserer spesielt på krekling. I 2003 fant vi at krekling var den vanligste planten over skoggrensen .

– er den fortsatt like vanlig, har den gått tilbake i utbredelse eller, som vi forventer, har den en øket utbredelse?