Adriaan Smis ny næringslivsmentor ved UiT

Vi er stolte over å ha rekruttert en sauebonde, en utøver i beitenæringene, som næringslivsmentor. Beitenæringene, det være seg reindriftsnæringen eller sauebøndene, trenger gode utmarksområder som igjen fordrer utmark med et stort biologisk mangfold. I MONEC ser vi at koblingen mellom næringslivet og forskningen gir oss ny innsikt som kan deles med fler og vi…

Read More

Landskapsarkitektur møter MONEC

Kan områder der krekling har fått enerådig fotfeste omgjøres til å bli mer artsrike – og kan det gjøres i estetiske former? I landskapslaboratoriet på Ramfjordmoen kunne studenter i landskapsarkitektur utforske hvordan nye, mer artsrike plantesamfunn kan etableres innen kreklingdominert vegetasjon – i estetiske former.

Read More