Viktor med poster om krekling på konferanse i Hellas

Konferansen Ecosystem Services Partnership (ESP) ble holdt i Heraklion i oktober 2022. Viktor deltok med denne posteren om hvordan krekling både har mange “økosystem tjenester” og “naturgoder”, men også hvordan krekling kan begrense andre organismer. I posteren diskuterer han to ulike rammeverk for å verdsette både positive og negative sider ved krekling.