Landskapsarkitektur møter MONEC

Kan områder der krekling har fått enerådig fotfeste omgjøres til å bli mer artsrike – og kan det gjøres i estetiske former?

I landskapslaboratoriet på Ramfjordmoen kunne studenter i landskapsarkitektur utforske hvordan nye, mer artsrike plantesamfunn kan etableres innen kreklingdominert vegetasjon – i estetiske former.