PUBLIKASJONER

Pilsbacher, A. K., Lindgård, B., Reiersen, R., González, V. T., & Bråthen, K. A. (2020). Interfering with neighbouring communities: Allelopathy astray in the tundra delays seedling development. Functional Ecology.

Omhandler hvordan krekling påvirker planter i sine nabosamfunn. Les artikkel

González, V. T., Moriana-Armendariz, M., Hagen, S. B., Lindgård, B., Reiersen, R., & Bråthen, K. A. (2019). High resistance to climatic variability in a dominant tundra shrub species. PeerJ7, e6967.

Omhandler hvordan krekling vokser godt til tross for vekslende værforhold. Les artikkel

Bråthen, K. A., Gonzalez, V. T., & Yoccoz, N. G. (2018). Gatekeepers to the effects of climate warming? Niche construction restricts plant community changes along a temperature gradient. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics30, 71-81.

Viser hvordan utbredelsen av krekling har sammenheng med mindre biologisk mangfold.

Les artikkel

González, V. T., Junttila, O., Lindgård, B., Reiersen, R., Trost, K., & Bråthen, K. A. (2015). Batatasin‐III and the allelopathic capacity of Empetrum nigrumNordic Journal of Botany33(2), 225-231.

Batatasin-III er et vanlig stoff i bladene til krekling – og ingen planter spirer godt i nærheten av dette stoffet.

Les artikkel

Bråthen, K. A., Fodstad, C. H., & Gallet, C. (2010). Ecosystem disturbance reduces the allelopathic effects of Empetrum hermaphroditum humus on tundra plants. Journal of vegetation Science21(4), 786-795.

Viser hvordan jord der krekling står er et dårlig livsmedium for andre planter.

Les artikkel

Bråthen, K. A., Ims, R. A., Yoccoz, N. G., Fauchald, P., Tveraa, T., & Hausner, V. H. (2007). Induced shift in ecosystem productivity? Extensive scale effects of abundant large herbivores. Ecosystems10(5), 773-789.

Denne artikkelen har studiedesignet som vi også bruker i MONEC – vi kartla områder påny som vi også kartla i 2003.

Les artikkel