ARBEIDSPAKKE V:

KOBLING MELLOM ØKOLOGI OG ØKONOMI

Kan det lønne seg for beitenæringene å forvalte beitene? I denne arbeidspakken ønsker vi å koble økologiske endringer og kostnader knyttet til disse endringene for beitenæringene inn i bioøkonomisk modellering.

Hvordan kan man økonomisk sette verdi på beiteplanter når de er beitet lenge før produktet selges?